GEHOORZAAMHEIDSTRAINING

Gehoorzaamheidstraining is het belonen en prijzen van de hond wanneer hij iets doet wat je wil of leuk vindt en het gebruiken van positieve correctie methodes wanneer hij iets doet wat je niet wil of niet leuk vindt. Gehoorzaamheidstraining is een manier van communiceren met je hond op een zodanig manier dat hij de commando’s die je geeft begrijpt en dat die commando’s betekenis hebben. Het moet ook een goede verstandhouding tussen u en uw hond bewerkstelligen.

Om honden op een acceptabele manier bij ons te laten leven moeten we ze laten zien en leren hoe ze zich moeten gedragen. Door technieken te gebruiken die in harmonie zijn met de natuurlijke instincten en drijfveren van een hond, voorzie je in een kader en regels waarbij de hond zich zowel kan ontplooien als zijn persoonlijkheid kan ontwikkelen en verbeteren. Zoals bij elke gezonde relatie moet je met een hond een goede relatie ontwikkelen die gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen.

GEHOORZAAMHEID 1

Deze cursus is onze beginners cursus. Deze cursus is bedoeld voor alle honden vanaf 5 maanden en ouder. Ook voor honden met een beperkt begrip van basis commando’s of eigenaren die wellicht problemen ondervinden met hun hond. Hier leren we de eigenaar de basis regels van Gehoorzaamheid samen met het bouwen van respect en vertrouwen tussen de eigenaar en zijn hond.

Cursus info: De cursus wordt elke maandag en dinsdag avond gehouden.

 • Leer de SIT positie..
 • Leer de STAY positie.
 • Leer de HEEL positie.
 • Leer het COME commando.
 • We behandelen ook problemen zoals opspringen, happen en knagen etc.

De cursus is 8 lessen voor een periode van 8 weken.
Elke les duurt 45 minuten.

Voor meer informatie kunt u het contact formulier gebruiken contacts form of bel ons op 06 46 8888 60.

GEHOORZAAMHEID 2

Voor degene die meer controle wil over zijn hond is dit een stap verder dan Gehoorzaamheid 1. Bij Gehoorzaamheid 2 bevestigen en intensiveren we de groeiende band en relatie die u heeft met uw hond. Hier beginnen we met training zonder lijn en introduceren we ook afleiding.

Cursus info: De cursus wordt elke maandag en dinsdag avond gehouden.

 • Leer de SIT positie. (met afleiding)
 • Leer de STAY positie. (met afleiding)
 • Leer de HEEL positie (zonder lijn)
 • Leer het COME commando. (zonder lijn)
 • Leer de DOWN positie.
 • Sociale vaardigheden met mensen en honden.

De cursus is 8 lessen voor een periode van 8 weken.
Elke les duurt 45 minuten.

Voor meer informatie kunt u het contact formulier gebruiken contacts form of bel ons op 06 46 8888 60.

GEHOORZAAMHEID 3

This class is our entry Obedience Level. The course is designed for all dogs over 5 months and older, also for dogs with a very limited understanding of basic commands or owners who might be experiencing some problems with their dog. Here we teach the owner the principles of Obedience training together with the building of respect and trust between the owner and their dog.

Cursus info: De cursus wordt elke maandag en dinsdag avond gehouden.

 • Learn SIT off line (with distraction).
 • Learn STAY off line (with distraction).
 • Learn DOWN off line (with distraction).
 • Learn HEEL off line (with distraction).
 • Action commands in motion, SIT, DOWN, STAY.
 • Learn COME (at distance).

The course will be for 8 lessons over 8 weeks.
Each lesson will be for 45 minutes.

Please ask for details from the contacts form or call us on 06 46 8888 60 and join in the fun.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search