GEDRAGSTRAINING

Zoals elk levend wezen is een hond geboren met een instinctief natuurlijk gedrag dat hem in staat stelt een gelukkig leven te leiden tussen zijn soortgenoten. Dit doen ze door strikte gedragsregels te volgen die ze van nature hebben of hebben geleerd van hun soortgenoten.

Uw hond is een sociaal roedel dier. De manier waarop hij socialiseert en zich gedraagt naar andere honden, mensen en dieren in zijn leven is heel anders dan de verstandhouding tussen ons mensen. Begrip hiervan is essentieel en verzekert uw hond van een gezonde, gelukkige en stabiele relatie met iedereen om hem heen.

De oorzaak van ongewenst gedrag bij het merendeel van honden komt meestal door verwarring. Verwarring over de positie die de hond denkt in te nemen in de roedel (eigenaar en familie). Afhankelijk van die positie zal hij zijn instinctieve verantwoordelijkheid nemen wat tot ongewenst gedrag in onze sociale menselijke wereld waarin hij deelneemt kan leiden.

De top hond of leider neemt alle belangrijke beslissingen in de roedel en neemt alle verantwoordelijkheid voor de veiligheid en overleving van de roedel. Wanneer u een meer natuurlijke relatie ontwikkelt met uw hond door te begrijpen wat hem drijft, begrip toont voor zijn natuurlijke instincten die specifiek zijn voor zijn soort en zijn leider wordt, zie je een positieve verandering in zijn gedrag. Uw hond zal u respecteren als nooit tevoren, hij luistert ineens naar uw commando’s, ze hebben ineens betekenis voor hem. Uw hond zal een hechtere band met u krijgen en zal u graag willen plezieren. Als u leert en toepast hoe andere honden met uw hond communiceren boekt u onmiddellijk vooruitgang.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search